507-928-634

Polityka prywatności

§1.

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

§2.

Administratorem danych osobowych jest Gabinet Kosmetyki Profesjonalnej Sylwia Kiełtyka, NIP: 856-183-02-46, prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną pod adresem: ul. Walczaka 6, 72-112 Stepniczka z siedzibą w Goleniowie przy ul. Dworcowej 9b/14.  We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem można kontaktować się pod następujący adres mailowy: gabinetkieltyka@gmail.com.

§3.

Przetwarzając dane osobowe Użytkowników, stosujemy zasady:

 • zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa,
 • minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko te dane (adekwatne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel,
 • prawidłowości danych: dokładamy najwyższej staranności, aby dane, które przetwarzamy, były aktualne i zgodne z prawdą,
 • ograniczenia celu oraz bezpiecznego przechowywania przetwarzanych danych: dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym i prawnie uzasadnionym celu. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je jedynie tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla realizacji którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas obowiązki nałożone przez przepisy prawa),
 • integralności i poufności danych : zapewniamy takie rozwiązania techniczne i organizacyjne, dzięki którym przetwarzane dane osobowe są bezpieczne,
 • rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać, że przetwarzając dane osobowe, działamy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§4.

Na naszej stronie internetowej zbieramy od Użytkowników następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko – podczas wypełniania formularza kontaktowego, niezbędne do kontaktu;
 • nr telefonu – opcjonalnie – dane służące do kontaktu;
 • adres email – podczas wypełniania formularza kontaktowego; za pośrednictwem adresu email możliwy jest kontakt;
 • adresy – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych);
 • cookies – serwis wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne, by można
było nawiązać komunikację – wysłać email przez formularz kontaktowy i otrzymać
odpowiedź zwrotną.
Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie serwisu, powinien
wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

§5.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w poszczególnych celach oraz czas ich przetwarzania są następujące:

 • Cel – komunikacja z klientem, marketing produktów i usług administratora (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych), pomiary statystyczne – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe Klienta, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas zgody osoby, której dane dotyczą i wyłącznie w celu komunikacji z Tą osobą.

Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę.

§6.

Uzyskanych od Klienta danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z nami, np. firm hostingowych. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym firmom ograniczona jest do wymaganego minimum. Dostęp do pozyskanych danych osobowych ma także upoważniony do tego personel gabinetu. Posiadane przez nas dane osobowe Klientów mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§7.

Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Klientów nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§8.

Klientom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas ich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach).

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, Klienci mogą dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. By wycofać zgodę należy napisać pod podany poniżej adres mailowy. Jeżeli dane Klienta są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) może on skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych. Mogą one zostać przesłane innemu administratorowi danych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem na podany adres mailowy: gabinetkieltyka@gmail.com.